Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Małgorzata Burchard-Dziubińska

Pani Małgorzata Burchard - Dziubińska jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Łódzkiego. Jest Kierownikiem Katedry Ekonomii Rozwoju na Wydziale Ekonomiczno - Socjologicznym, UŁ. W 1997 r. uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy „Ekologiczne aspekty restrukturyzacji przemysłu w okresie transformacji systemowej”, napisanej pod kierunkiem Prof. dr hab. Anny Krajewskiej. W 2008 r. uzyskała tytuł doktora habilitowanego w zakresie ekonomii na podstawie rozprawy „Instytucjonalne aspekty międzynarodowej współpracy w dziedzinie ochrony środowiska przyrodniczego na Uniwersytecie Łódzkim”. Od początku swojej kariery naukowej prowadzi badania we współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi. Była stypendystką DAAD (1989 r. Internationaler Sommerkurs fur deutsche Sprache, Kultur und Wirtschaft na Uniwersytecie w Mannheim), rządu norweskiego (1996 r. Work Research Institute w Oslo). Korzystała też ze stypendium naukowego Ludwig - Erhard - Stiftung we Vlotho - Bonn (2006 r.). Odbyła staże naukowe - między innymi: na RWTH w Akwizgranie, w Center for Working Life Research and Development na Uniwersytecie w Halmstad i na Uniwersytecie w Munster. W minionej kadencji łódzkiego Oddziału PTE przewodniczyła Komitetowi Okręgowemu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu