Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisieEkonomista 1 / 2011
 

Artykuły

Andrzej CZYŻEWSKI, Sebastian STĘPIEŃ: Wspólna polityka rolna UE po 2013 r. a interesy polskiego rolnictwa
Eugeniusz KWIATKOWSKI: Kryzys globalny a rynek pracy w Polsce i innych krajach Grupy Wyszehradzkiej
Jan FAŁKOWSKI: Konkurencja między partiami politycznymi a polityka gospodarcza

Miscellanea

Andrzej GRZEBIENIAK: Reasekuracja w ubezpieczeniach na życie w Polsce w latach 1991–2009
Adam ZAREMBA: Przyczyny malejącej zyskowności funduszy kontraktów ter-minowych

Eseje

Michał G. WOŹNIAK: Przyszłość może być lepsza. Refleksje na marginesie książki Grzegorza W. Kołodko Świat na wyciągnięcie myśl

Naureaci Nagrody Nobla

Dominik BUTTLER, Józef ORCZYK, Jan SZAMBELAŃCZYK: Procesy poszukiwań i dopasowań na rynku pracy. Laureaci Nagrody Nobla z ekonomii w 2010 r.
Krzysztof NOWAK: Problem bezrobocia strukturalnego: czego uczy nas teoria poszukiwań i dopasowań na rynku pracy?

Recenzje i omówienia

Stanisław KUBIELAS: Innowacje i luka technologiczna w gospodarce glo¬balnej opartej na wiedzy. Strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania (rec. Bogusław Fiedor)
Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa, praca zbiorowa pod red. Elżbiety Mączyńskiej i Piotra Pysza (rec. Anna Chmielak)
Konwergencja modeli ekonomicznych: Polska i Ukraina, praca zbiorowa pod red. Michała G. Woźniaka, Viktora I. Chuzhykova, Dmytro G. Łukjanenki (rec. Stanisław Swadźba)


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu