Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisieEkonomista 2 / 2011
 

Artykuły

Zbigniew MADEJ: Paradygmaty i główny nurt w ekonomii
Piotr MISZTAL: Współzależności między deficytem budżetowym i deficytem bilansu obrotów bieżących w Polsce w latach 1999–2009
Bazyli CZYŻEWSKI, Aldona MRÓWCZYŃSKA-KAMIŃSKA: Przepływy międzygałęziowe i podział rent w sektorze rolno-żywnościowym w Polsce w latach 1995–2005
Natalia NEHREBECKA: Przejście do statusu zatrudnionego na pełny etat: analiza empiryczna z wykorzystaniem dwurównaniowego i trójrównaniowego modelu probitowego z endogenicznym przełączaniem

Miscellanea

Stanisław LIS: Kontrowersje wokół krzywej Phillipsa i polityki antyinflacyjnej
Wojciech PRZYCHODZEŃ: Wahania cykliczne dynamiki PKB w Polsce w latach 1989–2009
Jerzy ŚLESZYŃSKI, Rafał WIEWIÓRSKI: Wycena ekonomiczna war-tości dóbr kultury na przykładzie piwnic Pałacu Saskiego w Warszawie

Eseje

Grzegorz W. KOŁODKO: Świat między kryzysami – refleksje na marginesieksiążki N. Roubiniego i S. Mihma Ekonomia kryzysu

Recenzje i omówienia

Janina GODŁÓW-LEGIĘDŹ: Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi? (rec. Marek Ratajczak)


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu