Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisieEkonomista 4 / 2011
 

Artykuły

Marian GORYNIA, Barbara JANKOWSKA, Maciej PIETRZYKOWSKI, Piotr TARKA, Marlena DZIKOWSKA: Przystąpienie Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw
Jakub Borowski, Jakub Boratyński, Adam Czerniak, Paweł Dykas, Mariusz Plich, Ryszard Rapacki, Tomasz Tokarski: Długookresowy wpływ organizacji EURO 2012 na gospodarkę polską
Robert W. WŁODARCZYK: Zróżnicowanie sektorowej struktury pracujących w strefie euro
Piotr KRAJEWSKI: Podażowe efekty polityki fiskalnej w świetle modelu realnego cyklu koniunkturalnego i wnioski dla gospodarki polskiej

Miscellanea

Jacek BIAŁEK, Adam OLEKSIUK: Zmiany w infrastrukturze transportowej w Polsce w ujęciu regionalnym
Bogumiła MUCHA-LESZKO, Magdalena KĄKOL: Portugalia w unii walutowej – problemy gospodarcze i kryzys finansów publicznych

Eseje

Urszula PŁOWIEC: Polska w Unii Europejskiej – kilka refleksji o przyszłości
Rusłan GRINBERG: Kontury współzależnego świata

Recenzje i omówienia

Jakub BOROWSKI: Integracja monetarna. Wyzwania dla Polski (rec. Dariusz Filar)


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu