Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisieEkonomista 1 / 2012

Spis treści

In memoriam

 • Urszula Płowiec (1933 - 2011)
 • Stefan Kurowski (1923 - 2011)

Artykuły

 • Łukasz HARDT: Problem realistyczności założeń w teorii ekonomii
 • Michał KONOPCZYŃSKI: Konwergencja cen w unii monetarnej jako czynnik sprzyjający neutralizacji szoków asymetrycznych
 • Elżbieta KOWALCZYK: Wpływ cech i umiejętności pracobiorców na ich funkcjonowanie na rynku pracy
 • Anna GARDOCKA-JAŁOWIEC: Nakłady na działalność badawczo-roz-wojową a innowacyjność polskiej gospodarki

Miscellanea

 • Marta ANACKA, Martyna KOBUS: Multidimensional Poverty Analysis In Polish Gminas
 • Salih Turan KATIRCIOGLU: Financial Development, International Trade and Economic Growth: The Case of Sub-Saharan Africa

Recenzje i omówienia

 • Bożena BORKOWSKA: Regulacja monopolu naturalnego w teorii i praktyce (rec. Stanisław Rudolf)
 • Bogusław CZARNY: Pozytywizm a sądy wartościujące w ekonomii (rec. Marian Gorynia)
 • Małgorzata JANICKA: Liberalizacja przepływów kapitałowych w gospodarce światowej. Przypadek Polski (rec. Sławomir I. Bukowski)

*
Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku angielskim i rosyjskim.


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu