Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


prof. UG dr hab. Beata Majecka

prof. UG dr hab. Beata Majecka - sekretarz generalny PTE

 

Wykształcenie:

- studia magisterskie w zakresie ekonomiki i organizacji transportu lądowego oraz doktorat w zakresie nauk ekonomicznych - Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego,

- studia podyplomowe w zakresie Przygotowania Pedagogicznego - WSSE w Gdańsku.

 

Praca zawodowa:

- Wojewódzki Urząd Statystyczny (1991-1996),

- pracownik dydaktyczny w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku (2002-2012),

- wykładowca akademicki w Katedrze Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego (1993 - nadal).

 

Działalność dydaktyczna:

- nauka o przedsiębiorstwie,

- zachowania przedsiębiorstw,

- teoria funkcjonowania przedsiębiorstw,

- badania rynkowe i marketingowe,

- seminaria licencjackie i magisterskie (wypromowanych ponad 250 licencjatów i 150 magistrantów),

- wykłady na tematy ogólnoekonomiczne dla słuchaczy Akademii Trzeciego Wieku i Klubu Seniora,

- działalność wykładowa w zakresie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej - przygotowanie i wygłoszenie ok. 20 wystąpień dla olimpijczyków w PTE Oddział w Gdańsku.

 

Zainteresowania naukowo-badawcze:

- funkcjonowanie przedsiębiorstw transportowych,

- behawioralne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw,

- zachowania rynkowe przedsiębiorstw,

- teoria przedsiębiorstw,

- współczesne problemy społeczne oraz gospodarcze Polski.

 

Publikacje:

- autorstwo i współautorstwo ponad 70 rozdziałów w monografiach i artykułów w czasopismach,

- autorstwo trzech monografii:
   * B.Majecka, Zachowania organizacyjne przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002,

   * B.Majecka, Perspektywy zachowań przedsiębiorstw. Celowość, funkcjonalność, witalność, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013,

   * B.Majecka, Behawioralne wartości stratyfikacji ekonomicznej przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015,

- współredakcja książek:

   * Wybrane problemy teorii i funkcjonowania rynku pracy, pod red. B.Majeckiej i T.Nowosielskiego, PTE w Gdańsku, Gdańsk 2004,

   * Pracownicy 45+ w przedsiębiorstwie, pod red. B.Majeckiej i J.Frycy, PTE w Gdańsku, Gdańsk 2010,

   * Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka, pod red. T.Kamińskiej, J.Frycy i B.Majeckiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.

 

Działalność społeczna:

- Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku - członek PTE od 1998, współorganizator i Sekretarz Klubu Młodego Ekonomisty od 2002, członek Zarządu i Prezydium Zarządu Oddziału w Gdańsku oraz Sekretarz Zarządu Oddziału w Gdańsku od 2001, a po XXIV Zjeździe wiceprezes Zarządu PTE Oddziału w Gdańsku,

- Fundacja "Status Feminae" - od 2011 przewodnicząca Rady Fundacji.


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu