Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


dr Agnieszka Jakubowska

Agnieszka Jakubowska, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. Posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Od 1 września 2009 r. zasiada we władzach Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej przekształconego następnie w roku 2012 w Wydział Nauk Ekonomicznych. Od 2012 pełni funkcję Prodziekana ds. Kształcenia. Aktywnie uczestniczy w pracach organizacyjnych na rzecz Wydziału i Uczelni będąc między innymi członkiem Senatu Politechniki Koszalińskiej oraz Przewodniczącą Senackiej Komisji ds. Kształcenia i Wychowania w kadencji 2012-2016, Przewodniczącą Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz członkiem Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Jako przewodnicząca Instytutowego, a następnie Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia była zaangażowana w proces wdrożenia systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Koordynowała realizację procedur wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących jakości kształcenia oraz właściwej realizacji procesu dydaktycznego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów znowelizowanej Ustawy o szkolnictwie wyższym oraz Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji.

Jest autorką licznych publikacji i opracowań naukowych z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw oraz ekonomii rozwoju regionalnego, ze szczególnym uwzględnieniem analizy uwarunkowań efektywności kapitału ludzkiego, w tym, w ostatnim okresie, znaczenia zdrowia, ograniczeń w zdrowiu i "dobrostanu" w kształtowaniu potencjału ludzkiego obszaru. Od 2014 r. członek komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Na Rzecz Profilaktyki Zdrowotnej "DIU VITAM". Zainteresowania naukowe skupione są również na analizie procesu zmian zachodzących w obszarze szkolnictwa wyższego.

Dorobek naukowy:
https://pbn.nauka.gov.pl/persons/1286073/

Kontakt:
agnieszka.jakubowska@tu.koszalin.pl

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu