Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


prof. dr hab. Andrzej Szplit

Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Tam też w katedrze Finansów w 1979 roku pod kierunkiem rektora Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, prof. dr. hab. Józefa Kalety, obronił doktorat. W latach 1984 - 1990 przebywał w Niemczech, tam otrzymał stypendium naukowe, a w 1990 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w Hochschule fur Okonomie w Berlinie. Obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, pełniąc funkcję dyrektora Instytutu Zarządzania. Jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego Miscellanea oeconomicae, zarejestrowanego przez Zespół ds. Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ( 7 pkt ). Kierował 3 grantami zagranicznymi i 2 krajowymi. Jest autorem ponad 100 artykułów naukowych ( w tym w wydawnictwach Kongresów Ekonomistów Polskich) i kilku książek. W Polskim Towarzystwie Ekonomicznym pełni funkcje: prezesa Zarządu Oddziału w Kielcach, członka Prezydium Zarządu Krajowego i przewodniczącego Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Jest przewodniczącym Sekcji Techniczno-Ekonomicznej Kieleckiego Towarzystwa Naukowego. Posiada Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Edukacji Narodowej i Złotą Odznakę PTE.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu