Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


dr Grzegorz Wałęga

Adiunkt w Katedrze Mikroekonomii na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Studia wyższe ukończył na tej uczelni w 2004 r., uzyskując tytuł magistra. W 2012 r. uzyskał w niej stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii na podstawie obronionej z wyróżnieniem rozprawy nt. "Uwarunkowania zachowań gospodarstw domowych na rynku kredytów w Polsce".

Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych i dydaktycznych, w tym książki Kredytowanie gospodarstw domowych (PWE, Warszawa 2013). Brał udział w różnych projektach badawczych, w tym finansowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Swoją działalność naukowo-badawczą koncentruje wokół takich dziedzin, jak: mikroekonomia, ekonomika gospodarstw domowych (konsumpcja, oszczędności, procesy kredytowania, upadłość konsumencka), aktywność ekonomiczna ludności, rola nowoczesnych technologii w procesie gospodarowania.

W Polskim Towarzystwie Ekonomicznym działa aktywnie od 1999 r., najpierw jako sekretarz Zarządu Forum Młodych Ekonomistów przy Oddziale Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, następnie jako członek Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie (funkcja z wyboru - kadencja 2005-2009 i 2010-2015).

Od 2007 r. jest sekretarzem naukowym Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (funkcja z wyboru - kadencja 2007-2012 i 2012-2017), przewodniczy Zespołowi Naukowemu przy Komitecie Głównym OWE oraz pełni funkcję sekretarza jury zawodów III stopnia (centralnych) Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Dwukrotny laureat Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (III miejsce w XI edycji zawodów i II miejsce w XII edycji zawodów) oraz IV Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich (III miejsce). Stypendysta Prezesa Rady Ministrów RP (1998/1999) i Ministra Edukacji Narodowej (1999/2000). Otrzymał także Nagrodę Edukacyjną Prezydenta Miasta Krakowa za wybitne osiągnięcia naukowe. Kilkukrotnie przyznano mu indywidualne i zespołowe nagrody Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Wyróżniony srebrną (2005 r.) i złotą (2012 r.) odznaką honorową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W 2012 r. uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Oprócz działalności naukowej i dydaktycznej związany jest zawodowo z rynkiem nieruchomości (prowadzi działalność konsultingową w zakresie zarządzania nieruchomościami, w latach 2006-2008 był członkiem Rady Nadzorczej i sekretarzem Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Budostal" w Krakowie).

Kontakt:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
tel.: 12 293-74-67, fax: 12 293-51-48
e-mail: walega@pte.pl

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu