Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


prof. dr hab. Marek Leszczyński

Urodzony 10.10.1973 w Radomiu.
Absolwent Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej (kierunek ekonomia w 1997 r.). W roku 2001 uzyskał stopień doktora w dyscyplinie ekonomia na podstawie rozprawy "Rozwój usług edukacyjnych w Polsce a kształtowanie kapitału ludzkiego" napisanej pod kierunkiem Prof. dr hab. Marka Lisieckiego w Wydziale Nauk Społecznych KUL w Lublinie. W roku 2012 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie nadany uchwałą Rady Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W latach 1995-96 Marek Leszczyński był dziennikarzem gospodarczym Gazety Wyborczej - Gazety w Radomiu, w latach 1998-1999 pracownikiem Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB w Radomiu. W latach 1999-2005 pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Łódzkiej (od 2002 na stanowisku adiunkta). Od roku 2005 jest zatrudniony w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego, pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji oraz kierownika Zakładu Nauki o Bezpieczeństwie. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych (książek, artykułów) oraz ekspertyz. Specjalizuje się w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego, bezpieczeństwa społecznego, polityki ekonomicznej.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu