Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


prof. dr hab. Halina Brdulak

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doradczyni zarządu DB Schenker Logistics, autorka rankingu branży TSL(transport-spedycja-logistyka) oraz wielu ekspertyz dla branży logistycznej. Współinicjatorka cyklicznych konferencji TRANS w Szkole Głównej Handlowej, łączących środowisko różnych uczelni i biznesu. Członkini Rady Programowej miesięcznika "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", "Transport and Logistics", oraz magazynu "Kobieta i Biznes" i "Logistyka Odzysku". Prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet w latach 2006-2012. Członkini Rady Programowej United Nations Global Compact w Polsce, ekspertka programu Bezpieczny Transport. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu handlu zagranicznego, zarządzania logistycznego, międzynarodowych rynków transportowych, negocjacji i marketingu. Poszukiwaczka inspiracji w synergii różnych obszarów.
Globtroterka, joginka, miłośniczka żeglarstwa i roweru.

Dorobek naukowy z lat 2014-2015:

Publikacje recenzowane:
 1. Poszukiwanie nowych paradygmatów w zarządzaniu łańcuchem dostaw w warunkach stagnacji gospodarczej (Searching for new paridigms In Supply Chain Management In terms of economic stagnation) w: red. M.Chaberek, L.Reszka, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Ekonomika Transportu i Logistyka, Modelowanie Procesów i Systemów Logistycznych, Uniwersytet Gdański 2014, s. 376; ss 23-36, ISBN 0208-4821, 6 p
 2. Wpływ zarządzania różnorodnością na konkurencyjność przedsiębiorstwa: analiza raportów instytucji finansowych i firm consultingowych - wybrane aspekty w: Kobieta i Biznes; The impact of diversity management on the enterprise competitiveness: analysis on reports of financial institutions and consulting companies - selected aspects in: Woman and Business, SGH. Warszawa 2014 (ukazało się styczeń/luty 2014), ISSN 1230-94-27
 3. The Impact of Demografic Changes on Human Resources Management in European Supply Chains- Selected Aspects w: Logistics Operations, Supply Chain Management and Sustainability(ed. P. Golińska), seria EcoProduction. Environmental Issues in Logistics and Manufacturing, Springer International Publishing Switzerland 2014 , s. 3-14, s. 619, ISSN 2193-4614, ISBN 978-3-319-07286-9, ISSN 2193-4622 (electronic), ISBN 978-3-319-07287-6 (eBook)
 4. Zmiany demograficzne - nowe wyzwania w zarządzaniu w: red. E. Gołębiowska, Zarządzanie - nowe perspektywy w dobie zmian demograficznych, Przedsiębiorczość i zarządzanie, tom XV, zeszyt 11, Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa 2014, ss. 157-170, s.296, ISSN 1733-2486, 8 p.
 5. Creating a sustainable supply chain in response to unstable market expectations (współautorstwo z A.Brdulak)w: Strategic Sustainable Logistics and Transportation Planning Strategies; IGI Global, Pennsylvania USA 2015
 6. Aufbau einer Lean Kultur in der Kontraktlogistik von DB Schenker Logistics in Polen w: Lean Warehousing erfolgreich umsetzen (współautorstwo z R.Tarasewicz), Huss-Verlag GmbH, Fraunhofer Institut 2015

Publikacje nierecenzowane:
 1. Usługi logistyczne w dobie Internetu w: Logistyka w Polsce. Raport 2013, praca zbiorowa pod redakcją Ireneusza Fechnera i Grzegorza Szyszki, ILiM Poznań 2014
 2. Megatrendy i ich wpływ na branżę TSL w: Dziennik Gazeta Prawna. Magazyn Branżowo-Informacyjny TSL z dn. 24.06.2014
 3. Odpowiedzialny transport w: Global Compact Yearbook 2014
 4. Dobry rok w branży transportu i logistyki w: Dziennik Gazeta Prawna z 24.06.2015, dodatek TSL

Udział w konferencjach:
 1. Modelowanie procesów logistycznych - konferencja naukowa; prezentacja "Bezpieczny łańcuch dostaw: mit czy rzeczywistość?" (artykuł ukaże się w 2014 r. w grudniu w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego), Uniwersytet Gdański, Katedra Logistyki, 5 grudnia 2013 r.
 2. Konferencja międzynarodowa "Sustainable TSL transport spedycja logistyka" prezentacja wiodąca "Przyszłe łańcuchy dostaw: ludzie, procesy, technologie", 24 kwietnia 2014 r. Wrocław Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu; artykuł w języku angielskim ukaże się w styczniu 2015 r.
 3. Międzynarodowy Kongres Logistyczny Poznań 14-16.05.2014; prowadzenie panelu: Komunikacja w łańcuchach dostaw. Logistyk - usługodawca czy partner; konferencja dla naukowców i praktyków gospodarczych;
 4. III Forum Kobiet w Logistyce, prezentacja wprowadzająca "Przywództwo kobiet w świecie polskiej logistyki" oraz prowadzenie panelu: "W poszukiwaniu nowych praktyk w logistyce"; Sopot 2-4 czerwca 2014;
 5. IV Forum Kobiet w Logistyce, prezentacja wprowadzająca "Kobiety w polskim świecie logistyki", Jachranka 25.05.2015
 6. Kongres Spedycyjny, prezentacja otwierająca "Tendencje rozwojowe na rynku TSL" oraz moderowanie kongresu, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Toruń 28-29 maj 2014
 7. InfoGlobMar, prezentacja wprowadzająca "Rola kapitału społecznego w dynamicznych łańcuchach dostaw. Nowe wyzwania." Sopot, 5-6 czerwca 2014, Uniwersytet Gdański i Akademia Morska, konferencja dla praktyków i naukowców
 8. The International Conference on Logistics and Sustainable Transport (ICLST), prezentacja (współautorstwo z Anną Brdulak): In Search of Lost Time. The dilemmas of contemporary city dwellers. Examples of Polish solutions, Uniwersytet w Maribor, Celje (Slovenia) 16-19.06.2014
 9. 9th International Congress on Logistics and SCM Systems, prezentacja i artykuł (publikacja wrzesień, wydawnictwo Springer): The Impact Of Demografic Changes On Human Resources Management In European Supply Chains- Selected Aspects, Politechnika w Poznaniu oraz International Federation of Logistics and SCM Systems, Poznań 1-3 lipca 2014
 10. Udział w panelu "Samochód i przejazdy - nowi gracze, nowe oferty" w konferencji ?Nasz biznes w cudzych rękach- strategie i obszary korzystania z nieswoich zasobów", organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych, wydawnictwo Business Dialog oraz Klub Dyrektorów Finansowych "Dialog", przy wsparciu Centrum im. Adama Smitha i WatchTheCashFlow. 27.03.2015

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu