Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


prof. dr hab. Marian Gorynia

Prof. zw. UEP, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; od początku kariery zawodowej nierozerwalnie związany z poznańskim uniwersytetem, gdzie w 2000 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. 

Jest m.in. członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, członkiem Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, członkiem Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członkiem Krajowej Rady Przedsiębiorczości, przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, przewodniczącym Rady Naukowej Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, a także członkiem Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

Wielokrotnie wyróżniany, m.in. nagrodami Ministra Edukacji Narodowej oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagrodą PAN w dziedzinie ekonomii im. F.Skarbka za książkę "Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia". Otrzymał Nagrodę Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk za redakcję naukową monografii-pracy zbiorowej pt. "Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej" oraz nagrodę Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. E.Lipińskiego za książkę "Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw".

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu