Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


dr hab. Ewa Gruszewska

Adiunkt w Katedrze Ekonomii Politycznej na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.

Studia wyższe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego Filia w Białymstoku ukończyła w 1992 roku, uzyskując tytuł magistra ekonomii z wyróżnieniem. Rozprawę doktorską pod tytułem "Majątek trwały a stopa wzrostu gospodarczego" (promotor prof. dr hab. Kazimierz Meredyk) obroniła w 1999 roku na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. W 2015 roku po przeprowadzeniu przewodu habilitacyjnego (rozprawa habilitacyjna pt. "Instytucje a proces tworzenia kapitału w Polsce") uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii nadany na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB.

Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego od 2006r. Od 2013 roku członek Zarządu PTE Oddziału w Białymstoku.
Od 2003r. członek Kolegium Wydawniczego "Optimum. Studia Ekonomiczne" (WEiZ UwB), redaktor tematyczny z zakresu: teoria ekonomii, mikroekonomia
Członek Rady Bibliotecznej przy Rektorze UwB (kadencja 2012-2016)

Zakres badań naukowych: instytucje i instytucjonalizm, system instytucjonalny i jego oddziaływanie na gospodarkę, w tym szczególnie rola instytucji nieformalnych, ewolucja systemów instytucjonalnych w krajach Europy Środkowo- Wschodniej, uwarunkowania instytucjonalne przedsiębiorczości, proces tworzenia kapitału w Polsce i krajach OECD

Autorka lub współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i dydaktycznych oraz referatów prezentowanych na wielu konferencjach.
Najważniejsza publikacja:
Gruszewska Ewa, Instytucje a proces tworzenia kapitału w Polsce, Wyd. UwB, Białystok 2013

Kontakt:
Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Katedra Ekonomii Politycznej
ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok
tel.: +48 85 745 77 26, fax: +48 85 741 46 85
e-mail: gruszew@uwb.edu.pl

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu