Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


dr Paweł Kużdowicz

Pawel

Absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing ze specjalnością Informatyka w Zarządzaniu w ówczesnej Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze (obecnie Uniwersytet Zielonogórski). Ukończone studia MBA na ESCP Europe w Berlinie. Doktorat z nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Współtwórca i pełniący funkcję Kierownika Zakładu Controllingu i Informatyki Ekonomicznej na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Współzałożyciel, Członek zarządu i Dyrektor zarządzający proALPHA Polska Sp. z o.o. w latach 2005-2017. Jako konsultant i kierownik projektu uczestniczył we wdrażaniu systemu klasy ERP w kilkudziesięciu polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach.

Współinicjator i Członek Rady Programowej międzynarodowej konferencji naukowej Logistics Systems in Economy - IT Solutions. Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Przewodniczący Okręgowego Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej przy Oddziale PTE w Zielonej Górze. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół modelowania i implementacji systemów controllingu i rachunkowości zarządczej, zarządzania projektami oraz informatycznego wspomagania procesów zarządzania w warunkach transformacji cyfrowej z wykorzystaniem systemów klasy ERP.

Ceniony wykładowca studiów na kierunkach: Ekonomia, Zarządzanie i Logistyka z zakresu controllingu, rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów i systemów informatycznych w logistyce. Autor ponad 100 publikacji naukowych (pozycji zwartych, artykułów i referatów) z zakresu controllingu, rachunkowości zarządczej i informatyki ekonomicznej. Staże naukowo-dydaktyczne i zawodowe odbywał m.in. w Niemczech oraz na Słowacji.

Promotor i recenzent kilkudziesięciu prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz podyplomowych poświęconych problematyce analizy finansowej, controllingu i rachunkowości zarządczej z wykorzystaniem nowoczesnych metod zarządzania i technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

Prywatnie pasjonat podróży, roweru, tańca, żeglarstwa i gór.

Wybrane monografie i podręczniki akademickie

P. Adamczewski, P. Kużdowicz, K. Bartczak, Nowoczesne rozwiązania ICT w zarządzaniu wiedza? w organizacjach inteligentnych , Wydawnictwo Texter, Warszawa 2016, 132 s.

J. Dyczkowska, P. Kużdowicz, (Red.), Controlling and knowledge: shaping an information environment in contemporary business organizations, Wrocław: Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2014, 178 s.

R. Bojarski, R. Kmieciak, P. Kużdowicz,, P. Raif, M. Sobota, M. Wyskwarski, Laboratorium z systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym, Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010, 244 s.

P. D. Kluge, P. Kużdowicz, P. Orzeszko, Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005, 125 s.

Kontakt

p.kuzdowicz@wez.uz.zgora.pl

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Uniwersytet Zielonogórski


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu