Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


prof. dr hab. Jan L. Bednarczyk

Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w Katedrze Polityki Ekonomicznej i Bankowości. Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 1979 r. obronił pracę doktorską a w 1990 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Przedmiotem jego zainteresowań są szeroko rozumiane finanse z ukierunkowaniem na politykę finansową i bankowość. Od 1978 r. zatrudniony w Politechnice Radomskiej (d. Wyższa Szkoła Inżynierska w Radomiu), gdzie od 1992 r. pełni funkcję kierownika Katedry Bankowości (obecnie Katedry Polityki Ekonomicznej i Bankowości). W latach 1990-1998 pracował i pełnił kierownicze funkcje w bankowości komercyjnej. W latach 1990-1998 łączył pracę na uczelni z pracą w bankowości komercyjnej. W latach 1996-2002 pełnił funkcję prorektora Politechniki Radomskiej ds. Rozwoju Kadry i Współpracy z Zagranicą. Odbył staże naukowe w Institut für Politik und Wirtschaft (IPW) Berlin (październik 1985) oraz w Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel (sem. letni roku akademickiego 1987/88 oraz sem. zimowy roku akademickiego 1988/89). Uczestniczył także w licznych krótkoterminowych (1-2 tygodniowe) wyjazdach naukowych do uniwersytetów w krajach europejskich, a także jako wykładowca w ramach programu Socrates-Erasmus. Nagrodzony wieloma wyróżnieniami wynikającymi z pracy dydaktycznej i realizowanych badań naukowych (w tym Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem im. Kazimierza Pułaskiego za pracę naukową i dydaktyczną prowadzoną w Politechnice Radomskiej, przyznanym przez Senat Politechniki Radomskiej, Złotym Krzyżem Zasługi). Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości (od 2004), The European Association of Development Research Training Institutes (od 2005) oraz Lions Club Pulaski Radom (od 1994 roku).

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu