Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Artykuły w otwartym dostępie

Rok Nr Typ Autorzy Tytuł
2021 3 Artykuły Jerzy Osiatyński Ograniczenia starych paradygmatów polityki makroekonomicznej. Czym je zastąpić lub jak korygować?

DOI: 10.52335/dvqigjykff15
2021 3 Artykuły Marcin Borsuk, Kamil Klupa Wybrane uwarunkowania stosowania instrumentu umorzenia lub konwersji długu (bail-in).

DOI: 10.52335/dvqigjykff16
2021 3 Artykuły Łukasz Postek, Weronika Poświata Relacja między wzrostem pracownika a płacą na polskim rynku pracy – czy wyżsi zarabiają więcej?

DOI: 10.52335/dvqigjykff17
2021 3 Artykuły Bartłomiej Lisicki Utrata wartości aktywów a kształtowanie kursów akcji polskich spółek sektora energetycznego.

DOI: 10.52335/dvqigjykff18
2021 3 Artykuły Muhammad Umer, Mukhtar Danladi Galadima, Babar Nawaz Abbasi Empirical Analysis of the Phillips Curve and Okun’s Law Through Simultaneous Equation Modeling: A Case Study of Pakistan.

DOI: 10.52335/dvqigjykff19
2021 3 Dyskusje i polemiki Piotr Pieniążek Austrian and Mainstream Economics on Mathematics – a Comment on Pieniążek (2018): Reply to Machaj.

DOI: 10.52335/dvqigjykff20
2021 3 Recenzje Robert Ciborowski Nauki ekonomiczne i wyzwania współczesności. Fundamentalne problemy w teorii i praktyce, pod redakcją Bogusława Fiedora, Mariana Goryni i Elżbiety Mączyńskiej.

DOI: 10.52335/dvqigjykff21
2021 3 Recenzje Andrzej Cieślik

Economic Miracles in the European Economies, red. M. Osińska.

DOI: 10.52335/dvqigjykff22

2021 2 Recenzja Bogdan Klepacki

Joanna Baran, Stopień internacjonalizacji sektora przetwórstwa mleka

DOI: 10.52335/dvqigjykff14

2021 2 Recenzja Marian Gorynia

Ekonomia informacji, red. Przemysław Deszczyński

DOI: 10.52335/dvqigjykff13

2021 2 Artykuły Hilal Abacı

Impacts of EU Grant-Assisted Projects on Institutional Capacity Building and Regional Development in Turkey: The Case of NUTS-2 Region TR82

DOI: 10.52335/dvqigjykff12

2021 2 Artykuły Katarzyna Owsiak

Relacje pomiędzy władzami centralnymi a władzami samorządowymi w świetle nowej ekonomii instytucjonalnej

DOI: 10.52335/dvqigjykff11

2021 2 Artykuły Jagoda Kaszowska-Mojsa

Innovation Strategies of Polish Manufacturing Companies through the Business Cycle

DOI: 10.52335/dvqigjykff10

2021 2 Artykuły Aleksander Sulejewicz

Modelling in the Case of a Heterodox Economist: Success and Failure of Michał Kalecki

DOI: 10.52335/dvqigjykfff9

2021 1 Artykuły JERZY OSIATYŃSKI

Mario Nuti (1937–2020)

DOI: 10.52335/dvqigjykfff0

2021 1 Artykuły KAROLINA KONOPCZAK, ALEKSANDER ŁOŻYKOWSKI

Efekt fiskalny uszczelniania systemu podatkowego w Polsce: próba oszacowania w zakresie podatku CIT

DOI: 10.52335/dvqigjykfff1

2021 1 Artykuły SEBASTIAN STĘPIEŃ, JAN POLCYN, MICHAŁ BORYCHOWSKI

Determinanty zrównoważonego rozwoju ekonomiczno-społecznego rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce

DOI: 10.52335/dvqigjykfff2

2021 1 Artykuły ALDONA MRÓWCZYŃSKA-KAMIŃSKA, EWELINA SZUBA-BARAŃSKA, WALENTY POCZTA

Wyniki produkcyjne oraz efektywność agrobiznesu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

DOI: 10.52335/dvqigjykfff3

2021 1 Artykuły DAGMARA NIKULIN, MAŁGORZATA GAWRYCKA

Implementation of the Concept of Flexicurity in the Selected Countries of Central Eastern Europe

DOI: 10.52335/dvqigjykfff4

2021 1 Artykuły ARTUR WYSZYŃSKI

Niewypłacalność zawodowych klubów piłki nożnej

DOI: 10.52335/dvqigjykfff5

2021 1 Esej VALERIY HEYETS

Endogenous Social Progress as a Source of Economic Growth

DOI: 10.52335/dvqigjykfff6

2021 1 Recenzja Maciej Miszewski

Od ekonomicznej teorii do politycznej praktyki

DOI: 10.52335/dvqigjykfff7

2021 1 Recenzja Andrzej Sławiński

Paradygmat deficytów bliźniaczych a doświadczenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej

DOI: 10.52335/dvqigjykfff8

2020 6 Artykuły Andrzej Czyżewski, Ryszard Kata, Anna Matuszczak Wpływ wydatków budżetowych na zmiany strukturalne i dochody w rolnictwie w warunkach funkcjonowania w Polsce instrumentów WPR
2020 6 Artykuły Anna Mijal Zarządzanie strategiczne akademickim kształceniem ekonomistów w kontekście oczekiwań studentów i wymagań zmieniającego się rynku pracy
2020 6 Artykuły Marek Rocki Absolwenci studiów ekonomicznych na rynku pracy – analiza na przykładzie rocznika 2014
2020 6 Artykuły Lenka Přečková, Iveta Palečková Evaluation of the Technical Efficiency of Insurance Companies in the Visegrad Group Countries
2020 6 Miscellanea Małgorzata Wachowska, Magdalena Homa W poszukiwaniu czynników stymulujących rozprzestrzenianie się polskiego know-how w gospodarce światowej – analiza regresji wielorakiej
2020 6 Miscellanea Levent Şahi̇N, Dilek Kutluay Şahi̇N The Impact of Industrial Robot Use on Exports in European Countries – an Empirical Analysis
2020 6 Recenzje i omówienia Aniela Styś Podejście ewolucyjne w naukach społecznych
2020 6 Recenzje i omówienia Anna Ząbkowicz Japonia w regionie i regionalizmie Azji Wschodniej w XXI wieku
2020 5 Artykuł Adam Koronowski Epistemologia, aksjologia i ideologia w ekonomii – przypadek funkcji Cobba–Douglasa
2020 5 Artykuł Leszek Kucharski, Eugeniusz Kwiatkowski Pozycja różnych grup osób na rynku pracy a stan koniunktury w Polsce
2020 5 Artykuł Jakub Rok Rola środowiska naturalnego w różnych ujęciach dobrobytu – próba systematyzacji
2020 5 Artykuł Iwona Jakubowska-Branicka, Bartłomiej Walczak, Krzysztof Waliszewski Determinanty rozwoju rynku pożyczek pozabankowych w Polsce – perspektywa ekonomiczna, regulacyjna, technologiczna i socjologiczna
2020 5 Miscellanea Jakub Sukiennik Regulacja rynku narkotyków w Polsce w latach 1997–2005 a równowaga systemu instytucjonalnego
2020 5 Dyskusje i polemiki Witold Kwaśnicki Uwagi na marginesie książki Podejście ewolucyjne w naukach społecznych
2020 5 Recenzje i omówienia Stanisław Swadźba Gospodarka Polski 1918–2018, tom 1, W kierunku zintegrowanego rozwoju
2020 5 Recenzje i omówienia Marian Gorynia Konkurencyjność międzynarodowa krajów
2020 4 In memoriam Jerzy Osiatyński Julio López Gallardo (1941–2020)
2020 4 Artykuły Beata STĘPIEŃ, Patrick M. WEBER Strategie adaptacyjne przedsiębiorstw dotkniętych sankcjami – pomiędzy dostosowaniem a obejściem i unikaniem
2020 4 Artykuły Piotr KRAJEWSKI, Michał MACKIEWICZ, Katarzyna PIŁAT The Effects of Policy Mix on the Pollutant Emissions in the United Kingdom
2020 4 Artykuły Anna ODROBINA, Paweł FOLFAS Udział Polski w globalnych łańcuchach wartości: przypadek działalności badawczo-rozwojowej
2020 4 Artykuły Helmuth Yesid Arias GÓMEZ, Gabriela ANTOSOVA Regional Specialization in the Colombian Manufacturing Industry: A New Economic Geography Approach
2020 4 Artykuły Engin YILMAZ A New Monetary Analysis Tool: The Daily Liquidity Dataset
2020 4 Artykuły Tomasz GRODZICKI, Mateusz JANKIEWICZ Energy Consumption and Economic Growth in the European Union: A Causality Analysis
2020 4 Dyskusje i polemiki Maciej HOLKO Determinanty salda rachunku bieżącego – komentarz z postkeynesowskiej perspektywy
2020 4 Dyskusje i polemiki Kamila KUZIEMSKA-PAWLAK Odpowiedź na uwagi do mojego artykułu
2020 4 Recenzje i omówienia Stanisław Czaja Marian GORYNIA (red.): Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk. Problemy klasyfikacyjne
2020 4 Recenzje i omówienia Łukasz Hardt Marian GORYNIA (red.): Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk. Problemy klasyfikacyjne
2020 3 Artykuł Karolina Goraus-Tańska, Zuzanna Osika Stopnie wyższego wykształcenia a zarobki w Polsce i innych krajach OECD
2020 3 Artykuł Agnieszka Domańska Crowding-in and Crowding-out Effects of Public Investments in Poland and Portugal: a Comparative Study
2020 3 Artykuł Izabela Młynarzewska-Borowiec Income Gap between the New and Old EU Member States and Its
2020 3 Artykuł Krzysztof Turowski Krakowska szkoła ekonomii wobec Wielkiego Kryzysu
2020 3 Artykuł Eliza Przeździecka Przepływy inwestycji zagranicznych między państwami Unii Europejskiej i Japonią – perspektywa umowy o partnerstwie gospodarczym
2020 3 Artykuł Błażej Kiermasz, Mikołaj Kszczotek Indeks VIX – zabezpieczenie czy zagrożenie? Konsekwencje finansjalizacji „wskaźnika strachu”
2020 3 Recenzja Maciej Miszewski Strategia dla Polski. Ćwierć wieku później, red. Grzegorz W. Kołodko i Jacek Tomkiewicz
2020 3 Recenzja Tadeusz Baczko Strengthening the Knowledge Base for Innovation in the European Union, red. Marzenna Anna Weresa
2020 3 Recenzja Eckhard Hein Kazimierz ŁAS K I: Lectures in Macroeconomics: A Capitalist Economy without Unemployment, red. Jerzy Osiatyński i Jan Toporowski
2020 1 Recenzja Stanisław Czaja Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko, red. Elżbieta Mączyńska
2020 1 Recenzja Izabela Ostoj Jeremias Prassl, Humans as a Service. The Promise and Perils of Work in the Gig Economy
2020 1 Artykuł Zbigniew Madej Kolejna korekta czy koniec globalizacji?
2020 1 Artykuł Józef Orczyk Wymiar regionalny w koncepcjach polityki społecznej
2020 1 Artykuł Anna Nicińska Wsparcie niefinansowe starszego pokolenia w polskich rodzinach
2020 1 Artykuł Piotr Rubaj Rynki krajów wschodzących jako perspektywiczne kierunki polskiego eksportu
2020 1 Artykuł Vitalii Bondarchuk, Alina Raboshuk The Impact of Monetary Policy on Economic Growth in Ukraine
2020 1 Artykuł Maria Magdalena Jagielska Zaangażowanie kulturalne przedsiębiorstw w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu
2020 1 Artykuł Dominik Buttler, Jan Szambelańczyk Eksperymentalne podejście do łagodzenia światowego ubóstwa. Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w 2019 r.: Esther Duflo, Abhijit Banerjee, Michael Kremer
2019 6 Artykuł Jerzy Wilkin, Aneta Kargol-Wasiluk, Marian Zalesko Równowaga instytucjonalna – fundament równowagi gospodarczej
2019 6 Artykuł Jan Marek Sztaudynger, Jan Jacek Sztaudynger Wzrost gospodarczy a inwestycje – znaczenie wąskich gardeł
2019 6 Artykuł Eliza Przeździecka, Rumiana Górska, Andżelika Kuźnar, Jerzy Menkes The Effects of EU–Japan Economic Partnership Agreement for Poland’s Economy.
2019 6 Artykuł Aleksandra Kordalska, Magdalena Olczyk Is Germany a Hub of ‘Factory Europe’ for CEE Countries?
2019 6 Recenzja Andrzej Czyżewski, Jakub Staniszewski Rolnictwo Unii Europejskiej w procesie zrównoważonej intensyfikacji
2016 1 Artykuł Bogusław Fiedor, Bartosz Scheuer, Zbigniew Dokurno Paradygmat zrównoważonego rozwoju a współczesna makroekonomia – ujęcie epistemologiczne
2016 1 Artykuł Andrzej K. Koźmiński, Adam Noga, Katarzyna Piotrowska, Krzysztof Zagórski W poszukiwaniu antykruchości systemu społeczno-ekonomicznego – zastosowania syntetycznego wskaźnika ALK
2016 1 Artykuł Monika Kondratiuk-Nierodzińska Kreacja wiedzy technicznej a konkurencyjność gospodarek
2016 1 Artykuł Elżbieta Wojnicka-Sycz Innowacyjność jako czynnik wzrostu i rozwoju gospodarczego w Polsce – próba weryfikacji empirycznej
2016 1 Artykuł Krzysztof Beck, Jakub Janus Podobieństwo wstrząsów podażowych i popytowych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej
2016 2 Artykuł Wiktor Rutkowski Nierówności ekonomiczne a rozwój gospodarczy i dobrobyt społeczny
2016 2 Artykuł Tomasz Panek, Jan Zwierzchowski Ubóstwo w krajach Unii Europejskiej
2016 2 Artykuł Joanna Tyrowicz, Wojciech Hardy Próba empirycznej weryfikacji hipotezy płac efektywnościowych w Polsce
2016 2 Artykuł Patrycja Graca-Gelert The Impact of the EU-entry Related Migration on Income Inequality in Poland
2016 2 Artykuł Beata Kasprzyk Subiektywne oceny dobrobytu ekonomicznego w gospodarstwach domowych w świetle modelowania dyskryminacyjnego
2016 2 Artykuł Piotr Rubaj Cywilizacyjny wymiar polityki „państwa dobrobytu” w XXI w. – bezpieczeństwo socjalne w warunkach silnej międzynarodowej konkurencji ekonomicznej
2016 3 Artykuł Jerzy Osiatyński Quo vadis euro – Unio? Perspektywa ekonomii postkeynesowskiej
2016 3 Artykuł Adam P. Balcerzak, Michał Bernard Pietrzak Efektywność instytucjonalna krajów Unii Europejskiej
2016 3 Artykuł Ewa Romanowska Wyłaniający się w Polsce model kapitalizmu w świetle typologii odmian kapitalizmu Bruna Amable’a
2016 3 Artykuł Paulina Spałek Dwie odmiany kapitalizmu – uwagi na marginesie typologii P.A. Halla i D. Soskice’a
2016 3 Artykuł Paweł Drobny Społeczna odpowiedzialność uniwersytetu ekonomicznego
2016 4 Artykuł Natalia Nehrebecka, Kamila Derlatka Determinanty wskaźnika predykcji bankructwa: przegląd modeli i metaanaliza
2016 4 Artykuł Anna Białek-Jaworska, Natalia Nehrebecka Preferencje polskich przedsiębiorstw w zakresie finansowania długiem
2016 4 Artykuł Paweł Gajewski Regionalne krzywe Phillipsa w Polsce a efektywność polityki pieniężnej
2016 4 Artykuł Tomasz Grabia Zależności między inflacją a bezrobociem w największych gospodarkach świata
2016 4 Artykuł Jan L. Bednarczyk, Piotr Misztal Czy strefa euro zmierza w kierunku pułapki niskiej inflacji?
2016 4 Artykuł Christoph Sowada Składka zdrowotna jako procent dochodu a solidaryzm: założenia i doświadczenia
2016 4 Artykuł Jolanta Iwin-Garzyńska Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania a finanse przedsiębiorstwa
2016 4 Artykuł Piotr Ptak Fiscal Conditions for Growing out of Debt in Europe
2016 4 Artykuł Zdzisław Sadowski Wspomnienie o Profesorze Edwardzie Lipińskim
2016 5 Artykuł Ewa Ambroziak, Paweł Starosta, Jan Jacek Sztaudynger Zaufanie, skłonność do pomocy i uczciwość a wzrost gospodarczy w Europie
2016 5 Artykuł Bazyli Czyżewski, Anna Matuszczak Interwencjonizm rolny: pogoń za rentą a wybór publiczny lub korygowanie rynku
2016 5 Artykuł Sławomir Juszczyk, Piotr Gołasa, Marcin Wysokiński Redystrybucyjna rola Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej – przesłanki teoretyczne i rezultaty
2016 5 Artykuł Maciej Czaplewski Asymetria informacji w handlu elektronicznym
2016 5 Artykuł Aleksander Panasiuk Asymetria informacji na rynku turystycznym
2016 6 Artykuł Zbigniew Madej Samowiedza heurystyczna wśród ekonomistów
2016 6 Artykuł Piotr Pysz, Anna Jurczuk, Michał Moszyński Relacja stanowionego i spontanicznego ładu gospodarczego – od ujęcia statycznego do ujęcia dynamicznego
2016 6 Artykuł Maciej Ryczkowski Ewolucja poglądów Miltona Friedmana a polityka pieniężna Fed i EBC w okresie kryzysu finansowego
2016 6 Artykuł Zbigniew Matkowski, Mariusz Próchniak, Ryszard Rapacki Real Income Convergence between Central Eastern and Western Europe: Past, Present, and Prospects
2016 6 Artykuł Dagmara K. Zuzek, Bartosz Mickiewicz Sustainable Development: A Challenge for Logistics Processes in Modern Enterprises
2017 1 Artykuł Marek Ratajczak Liberalizm i neoliberalizm ekonomiczny w perspektywie historycznej
2017 1 Artykuł Adam Karbowski Institutional Underpinnings of the Development of Knowledge Sub-systems in Central and Eastern Europe
2017 1 Artykuł Jan Brzozowski, Marta Gruszka, Małgorzata Majka, Justyna Szymańska, Cezary Ulasiński International Return Migration and Remittances: the Regional Perspective
2017 1 Artykuł Piotr Raźniak, Sławomir Dorocki, Anna Winiarczyk-Raźniak, Monika Płaziak, Anna I. Szymańska Zmiany pozycji ekonomicznej miast Europy Środkowo-Wschodniej w przypadku kryzysu dominującego sektora
2017 1 Artykuł Adam Noga Kontrakty jako narzędzia regulowania zachowań ekonomicznych – propozycje Olivera Harta i Bengta Holmströma
2017 1 Artykuł Marian Gorynia 90 lat istnienia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
2017 2 Artykuł Jakub Sukiennik, Zbigniew Dokurno, Bogusław Fiedor System instytucjonalnej równowagi a proces zmian instytucjonalnych z perspektywy zrównoważonego rozwoju
2017 2 Artykuł Ewa Aksman Inequality of Pre-fiscal and Post-fiscal Income Distribution in European Countries
2017 2 Artykuł Anna Wielicka-Regulska Efekty kontekstowe jako element teorii wyboru konsumenta
2017 2 Artykuł Benedykt Puczkowski Kultura pracowników a efektywność ekonomiczna
2017 2 Artykuł Grzegorz W. Kołodko Jak zniszczyć kraj. Ekonomia i polityka greckiego kryzysu
2017 3 Artykuł Robert Kudłak, Wojciech Kisiała Środowiskowe efekty społecznej odpowiedzialności biznesu – ujęcie instytucjonalne
2017 3 Artykuł Tomasz Sobczak Edward Lipiński w poszukiwaniu perspektywicznego modelu gospodarki socjalistycznej
2017 3 Artykuł Artur Wyszyński Efektywność klubów piłkarskich w Polsce
2017 3 Artykuł Grzegorz Waszkiewicz Wydatki obronne w krajach strefy euro i ich wpływ na wzrost gospodarczy
2017 3 Esej Maciej Meyer Interes własny w ujęciu Adama Smitha
2017 3 Dyskusja Michał Gabriel Woźniak Nierówności a wzrost gospodarczy (uwagi na marginesie książki Grzegorza Malinowskiego Nierówności i wzrost gospodarczy. Sojusznicy czy wrogowie)
2017 4 Artykuł Jagoda Anna Kaszowska, Juan Luis Santos Rola percepcji ryzyka i niepewności w ocenie ryzyka systemowego. Podejście symulacyjne ABM
2017 4 Artykuł Elżbieta Rychłowska-Musiał Opcje realne na rynku konkurencyjnym – gry opcyjne
2017 4 Artykuł Mariusz Gasztoł, Piotr Śliwka Wpływ kursu walutowego na wielkość eksportu towarów z Polski do Niemiec w latach 1995–2013
2017 4 Artykuł Tomasz Kubin Zagraniczna pomoc finansowa i reformy gospodarcze w Grecji w walce z kryzysem oraz ich rezultaty
2017 4 Artykuł Piotr Mielus Stała czy zmienna stopa procentowa? O reformie rynku kredytów hipotecznych
2017 5 Artykuł Andrzej Cieślik, Jan Michałek Innovations and Export Performance of New EU Member States
2017 5 Artykuł Łukasz Ambroziak Pozycja konkurencyjna nowych państw członkowskich UE w handlu towarami zaawansowanymi technologicznie
2017 5 Artykuł Jacek Pietrucha, Rafał Żelazny Interdependence of Innovations and Institutions: Consequences for GDP Growth
2017 5 Artykuł Magdalena Olczyk Koncepcja międzynarodowej konkurencyjności – analiza bibliometryczna
2017 5 Artykuł Marzenna Anna Weresa The Role of Scientific Advice in Innovation Policy Making
2017 5 Artykuł Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska Znaczenie systemu patentowego dla konwergencji technologicznej i stymulowania aktywności wynalazczej
2017 6 Artykuł Adam Lipowski Problemy z pomiarem PKB w gospodarce usługowo-cyfrowej: implikacje dla polityki prowzrostowej
2017 6 Artykuł Andrzej K. Koźmiński, Adam Noga, Katarzyna Piotrowska, Krzysztof Zagórski Ekonomia społecznych emocji. Równowaga i nierównowaga funkcjonalna w gospodarce polskiej w latach 1999–2016 na podstawie wskaźnika ALK (BDI)
2017 6 Artykuł Andrzej Czyżewski, Sebastian Stępień Nowe uwarunkowania ekonomiczne wspólnej polityki rolnej (WPR) Unii Europejskiej
2017 6 Artykuł Mirosław Bochenek Znaczenie traktatu monetarnego Meditata Mikołaja Kopernika dla rozwoju myśli ekonomicznej (w 500 rocznicę jego powstania)
2018 1 Artykuł Filip Chybalski, Edyta Marcinkiewicz Myopic Behaviour and State Involvement in a Pension System: A Cross-section Study for OECD Countries
2018 1 Artykuł Henryk Domański Wpływ wykształcenia na rozkład zarobków w Polsce w latach 1988–2013
2018 1 Artykuł Paweł Strawiński, Aleksandra Majchrowska, Paulina Broniatowska Wage Returns to Different Education Levels. Evidence from Poland
2018 1 Artykuł Leszek Wincenciak Wpływ poziomych i pionowych niedopasowań edukacyjnych na wynagrodzenia
2018 1 Artykuł Marek Rocki Rynkowa wycena absolwentów studiów ekonomicznych w Polsce
2018 1 Artykuł Ewa Gałecka-Burdziak, Leszek Kucharski Zniechęceni i dodatkowi pracownicy na rynku pracy w Polsce
2018 2 Artykuł Maciej Bukowski, Piotr Koryś, Cecylia Leszczyńska, Maciej Tymiński, Nikolaus Wolf Wzrost gospodarczy ziem polskich w okresie pierwszej globalizacji (1870–1910)
2018 2 Artykuł Piotr Wójcik Metody quasi-eksperymentalne i ich zastosowanie w badaniu wpływu historii na współczesność
2018 2 Artykuł Waldemar Florczak, Wojciech Grabowski Czy warto korzystać z porad prawnych? Szacunki mikroekonomicznych efektów poradnictwa prawno-obywatelskiego
2018 2 Artykuł Piotr Pieniążek Austrian and Mainstream Economics: How Do They Differ?
2018 2 Laureaci Elżbieta Mączyńska Richard H. Thaler – Nobel z ekonomii – 2017 r. Ekonomia z życia wzięta
2018 2 Komunikaty Marian Gorynia Informacja w sprawie przygotowań do X Kongresu Ekonomistów Polskich
2018 3 Artykuł Jan L. Bednarczyk, Katarzyna Brzozowska -Rup Nowe wyzwania dla polityki pieniężnej. Czy wraca priorytet wzrostu gospodarczego?
2018 3 Artykuł Maciej K. Dudek Equilibrium Discrepancy between GDP and GNP in Poland
2018 3 Artykuł Dorota Wawrzyniak Weryfikacja środowiskowej krzywej Kuznetsa dla krajów Unii Europejskiej
2018 3 Artykuł Magdalena Pichlak Gospodarka o obiegu zamkniętym – model koncepcyjny
2018 3 Artykuł Elżbieta Zalesko, Marian Zalesko Meandry polskiej ekonomii. Refleksje na kanwie książki Paradoksy ekonomii. Rozmowy z polskimi ekonomistami
2018 3 Artykuł Mariusz Próchniak International conference Diversity of Patchwork Capitalism in Central and Eastern Europe – Institutional Perspective (SGH Warsaw School of Economics, 15 March 2018)
2018 4 Artykuł MARTA GÖTZ Przemysł czwartej generacji (przemysł 4.0) a międzynarodowa współpraca gospodarcza
2018 4 Artykuł KAMILA KUZIEMSKA-PAWLAK Determinanty salda rachunku obrotów bieżących Polski
2018 4 Artykuł PIOTR KRAJEWSKI, AGATA SZYMAŃSKA Znaczenie wydatków wojskowych w ocenie efektów polityki fiskalnej
2018 4 Artykuł GRAŻYNA BUKOWSKA, BEATA ŁOPACIUK-GONCZARYK Publishing Patterns of Polish Authors in Domestic and Foreign Economic Journals
2018 4 Artykuł PIOTR RUBAJ, ELŻBIETA WAŻNA Wprowadzenie wspólnej waluty euro w Polsce a konkurencyjność gospodarki
2018 5 Artykuł Marian Gorynia Współczesne nauki ekonomiczne: tożsamość, ewolucja, klasyfikacje
2018 5 Artykuł Ryszard Rapacki, Juliusz Gardawski, Adam Czerniak, Bożena Horbaczewska, Adam Karbowski, Piotr Maszczyk, Mariusz Próchniak Wyłaniające się odmiany kapitalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej: przegląd badań
2018 5 Artykuł Jarosław Boruszewski, Krzysztof Nowak-Posadzy Prawo Kopernika-Greshama: rekonstrukcja metodologiczna
2018 5 Artykuł Artur Walasik Fiscal Demography: Age-related Redistribution of Consumption Taxation
2018 5 Artykuł Janina Kotlińska Podatek od towarów i usług i jego ściągalność w Polsce
2018 6 Artykuł GRZEGORZ W. KOŁODKO Chińska transformacja ustrojowa:socjalizm czy kapitalizm? Tertium datur
2018 6 Artykuł AGNIESZKA BAER-NAWROCKA, EWA KIRYLUK-DRYJSKA, WALENTY POCZTA Przewidywanie kierunków zmian Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej – podejście zintegrowane
2018 6 Artykuł WIKTORIA DOMAGAŁA Measuring Gender Occupational Segregation: OECD Countries in Comparative Perspective
2018 6 Artykuł JUSTYNA FRANC-DĄBROWSKA Ufinansowienie gospodarki i finansowy wzrost wartości
2018 6 Artykuł JAN BRZOZOWSKI, RAFAŁ CEKIERA Determinanty wsparcia finansowego starych rodziców pozostałych w kraju na przykładzie imigrantów w RFN
2019 1 Artykuł Maciej Bałtowski, Grzegorz Kwiatkowski Miejsce przedsiębiorstw państwowych we współczesnej gospodarce – Polska na tle świata
2019 1 Artykuł Andrzej Czyżewski, Ryszard Kata, Anna Matuszczak Wpływ krajowych i unijnych wydatków budżetowych na alokację czynników produkcji w polskim rolnictwie
2019 1 Artykuł Sławomir Kalinowski Employment Precarisation in the Contemporary Economy
2019 1 Artykuł Marcin Garbat System wspierania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Polsce – Pigou kontra Coase
2019 1 Dyskusja Leokadia Oręziak Prywatyzacja emerytur – efekt ekspansji instytucji finansowych. Refleksje na marginesie książki G.A. Akerlofa i R.J. Shillera Złowić frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa
2019 2 Artykuł Anna Ząbkowicz Instytucje: między mechanizmem rynkowym i mechanizmami władzy
2019 2 Artykuł Mateusz Tomal Behawioralne aspekty decyzji inwestycyjnych samorządów lokalnych – na przykładzie gmin województwa małopolskiego
2019 2 Artykuł Mirosław Czekaj Koncepcja skonsolidowanego wieloletniego limitu zobowiązań finansowych jednostek samorządu terytorialnego
2019 2 Artykuł Robert Pater, Łukasz Cywiński Optimal Size of the Public Sector in Poland in Terms of Employment
2019 3 Artykuł Piotr Krajewski Dekompozycja oddziaływania wydatków rządowych na PKB w Polsce
2019 3 Artykuł Sylwia Morawska, Przemysław Banasik, Beata Woźniak-Jęchorek The Handling of Business Lawsuits by Common Courts in Poland: Identification of Transaction Costs
2019 3 Artykuł Jarosław Plichta Pomiar kosztów transakcyjnych – różne podejścia i perspektywa badawcza
2019 3 Artykuł Marek Rocki Ranking polskich uczelni według ekonomicznych losów absolwentów
2019 3 Artykuł Stanisław Czaja i Krzysztof Malaga William Dawbney Nordhaus i Paul Michael Romer – laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2018 r.
2019 3 Artykuł Grzegorz Konat Wkład Tadeusza Kowalika do ekonomii w świetle opinii polskich ekonomistów
2019 3 Artykuł Andrzej K. Koźmiński Gifts Basket for Professor Grzegorz W. Kolodko
2019 3 Artykuł Jan Kruszewski Dwa dni w lepszym świecie: konferencja naukowa w Akademii Leona Koźmińskiego
2019 4 Artykuł Andrzej Czyżewski W dyskursie o kwestii agrarnej
2019 4 Artykuł Jacek Jankiewicz, Przemysław Garsztka Unemployment and Time Spent in Household Production
2019 4 Artykuł Lidia Danik Konferencja naukowa „World Economy 2019: Learning from the Past and Designing the Future”
2019 4 Artykuł Łukasz Kurowski Stabilność finansowa a polityka pieniężna po globalnym kryzysie finansowym
2019 4 Artykuł Tadeusz Truskolaski, Kamil Waligóra The Role of the Białystok Science and Technology Park in Implementing the Smart City Concept
2019 5 Artykuł Karolina Goraus-Tańska, Marta Towalewska Zróżnicowanie wynagrodzeń w Polsce ze względu na formę zatrudnienia
2019 5 Artykuł Aneta Kosztowniak Impact of the Financial Structure of FDI Inflows on Economic Growth in Poland
2019 5 Artykuł MEDA ANDRIJAUSKIENĖ, DAIVA DUMČIUVIENĖ Import of Goods and Services as a Stimulus for a Better National Innovation Performance in EU Member States
2019 5 Artykuł Marta Postuła, Jacek Tomkiewicz Fiscal Adjustment and Public Finance Management in the Euro Area
2019 5 Artykuł Katarzyna Świerczyńska, Łukasz Kryszak Wpływ stabilności politycznej i praworządności na produktywność gospodarek w krajach Afryki Subsaharyjskiej
2019 5 Artykuł Andrzej Sławiński Could Cryptocurrencies or CBDCs Replace the Recent Monetary Systems?
2019 5 Recenzja Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska The Single European Market and Trade Policy
2020 2 Artykuł BOGUSLAW FIEDOR, MARIAN GORYNIA O silnych i słabych stronach współczesnych nauk ekonomicznych
2020 2 Artykuł JERZY HAUSNER Ekonomia i społeczne imaginarium
2020 2 Artykuł GRZEGORZ W. KOŁODKO Ekonomia nowego pragmatyzmu: tożsamość, cele, metoda
2020 2 Artykuł ELŻBIETA MĄCZYŃSKA, PIOTR PYSZ Po co nam społeczna gospodarka rynkowa?
2020 2 Artykuł JERZY OSIATYŃSKI Michał Kalecki a współczesne problemy rozwoju gospodarki kapitalistycznej
2020 2 Artykuł ŁUKASZ HARDT Utylitaryzm, deontologia i etyka cnót: zbieżne czy przeciwstawne fundamenty etyczne ekonomii?
2020 2 Artykuł EWA ŁĘTOWSKA Prawo jako listek figowy albo etykieta
2020 2 Artykuł HENRYK DOMAŃSKI Zmiany w stratyfikacji społecznej w Polsce
2020 2 Artykuł ANDRZEJ SŁAWIŃSKI 30 lat polskiej transformacji: z perspektywy banku centralnego
2020 2 Artykuł ANDRZEJ K. KOŹMIŃSKI, ADAM NOGA, KATARZYNA PIOTROWSKA, KRZYSZTOF ZAGÓRSKI Europa pomiędzy emocjami a racjonalnością: indeks zrównoważonego rozwoju dla europejskich krajów OECD

 


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu