Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisieEkonomista 4 / 2007

ATRYKUŁY

Eugeniusz KWIATKOWSKI, Tomasz TOKARSKI
Bezrobocie regionalne w Polsce w latach 1995 – 2004

Krzysztof RYBINSKI, Urszula SOWA
Global reserves management

Michał BRZOZA-BRZEZINA, Jacek SOCHA
Sztywność nominalnych wynagrodzeń oraz jej wpływ na politykę pieniężną

Michał GRADZEWICZ, Jan HAGEMEJER
Marże monopolistyczne i przychody skali w gospodarce polskiej

MISCELLANEA

Piotr MISZTAL
Wzrost gospodarczy, zatrudnienie i bezrobocie w krajach członkowskich Unii Europejskiej

Irena WORONIECKA
Analiza priorytetów banku centralnego w polityce stóp procentowych

POLEMIKI

Eugeniusz RYCHLEWSKI
Uwagi do recenzji Pawła Kozłowskiego ("Ekonomista" 2007, nr 3)

RECENZJE I OMÓWIENIA

Grzegorz W. Kołodko
The World Economy, Great Post – Communist Change rec. Adam Noga)

Mirosław Janoś-Kresło i Bogdan Mróz
Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce (rec. Adam Noga)

Grzegorz WÓJTOWICZ
Trendy i ewolucja. Dzieje gospodarcze ziem polskich (rec. Dariusz Filar)


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu