Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


I Edycja konkursu o nagrodę Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

 
Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH ogłasza
I EDYCJĘ KONKURSU O NAGRODĘ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE
za najlepszą pracę naukową z dziedziny nauk o przedsiębiorstwie.
 
Nagrodę przyznaje się za indywidualną pracę naukową obywatela Rzeczypospolitej Polskiej wnoszącą nowe wartości teoretyczne i praktyczne do dorobku nauk ekonomicznych, w zakresie ekonomii lub zarządzania.
 
I Edycja Konkursu obejmuje prace opublikowane w latach 2005-2007. Wniosek do Kapituły o przyznanie Nagrody, wraz z uzasadnieniem, może zgłaszać każdy pracownik posiadający stopień naukowy lub przedstawiciel praktyki gospodarczej. Do wniosku powinna zostać załączona zgoda autora pracy oraz 3 egzemplarze pracy.
 
Termin składania wniosków upływa z dniem 31 marca 2008 roku.
 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu