Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Konkurs na najlepszy podręcznik akademicki z ekonomii wydany w latach 2004-2007 - regulamin

 

Regulamin Konkursu
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
na najlepszy podręcznik akademicki z ekonomii

§1

 1. Nagrodę przyznaje się za najlepszy polski podręcznik akademicki z zakresu teorii
  ekonomii, ekonomii stosowanej, polityki ekonomicznej oraz historii myśli ekonomicznej.
 2. Konkurs przeprowadza się co 2 lata.
 3. Prezydium  Zarządu   Krajowego   PTE   ogłasza   Konkurs,   ustala  termin   składania wniosków, powołuje Przewodniczącego oraz skład Sądu Konkursowego.

§2

 1. Nagroda przyznawana jest za najlepszy podręcznik wydany w trzech latach poprzedzających rok ogłoszenia konkursu.
 2. Wniosek    o    przyznanie    nagrody   wraz    z    uzasadnieniem    oraz    podręcznik
  (2 egzemplarze) może składać każdy profesor nauk ekonomicznych do Zarządu
  Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie.
 3. Podręcznik członka Sądu Konkursowego nie może być rozpatrywany przez Sąd
  Konkursowy.

§3

 1. Sąd Konkursowy po dokonaniu oceny prac decyduje o przyznaniu nagród pieniężnych I,  II,  III., stopnia  i  o  ich wysokości..
 2. Sąd Konkursowy może też przyznać dyplomy wyróżniające oraz wydać recenzje
  nagrodzonych prac w dwumiesięczniku "Ekonomista".
 3. Głosowanie w sprawie przyznania nagrody jest tajne.
 4. Sąd Konkursowy podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku równej liczby
  głosów za i przeciw rozstrzyga głos przewodniczącego Sądu Konkursowego.
 5. Sąd Konkursowy może nie przyznać nagrody.
 6. Decyzja Sądu Konkursowego jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.

§4
1. Budżet Sądu Konkursowego określa Prezydium Zarządu Krajowego Towarzystwa. Budżet Sądu Konkursowego obejmuje koszty zleconych recenzji, koszty delegacji członków Sądu Konkursowego i koszt zakupu książek przedstawionych do nagrody.


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu