Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisieEkonomista 5 / 2008

Jubileusz Profesora Jana Lipińskiego

ARTYKUŁY

Jacek WALLUSCH
Ewolucja nowokeynesowskiej krzywej Phillipsa

Oded STARK, Lukasz TANAJEWSKI
How and Why the Incomes of Others Can Shape the Supply of Overtime Work

Piotr MISZTAL
Niepełne przenoszenie zmian kursu waluty na ceny w handlu zagranicznym

MISCELLANEA

Dariusz WĘDZKI
Przewidywanie upadłości przedsiębiorstwa na podstawie przepływów pieniężnych

Mieczysław KOWERSKI
Strategie dywidendowe spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1992–2007

ESEJE

Paweł BOŻYK
Globalizacja a ekonomia

RECENZJE I OMÓWIENIA

Luis RUBALCABA: The New Service Economy. Challenges and Policy Implications for Europe (rec. Józef Orczyk).

Alan GREENSPAN: Era zawirowań. Krok w nowy wiek (rec. Jan Polowczyk).

Z ŻYCIA NAUKOWEGO

Katarzyna SZARZEC: Konferencja AE w Poznaniu i PTE, pt. „Liberalizm we współczesnej gospodarce”.

 

Streszczenia „Ekonomista” nr 5/2008

Jacek Wallusch

EWOLUCJA NOWOKEYNESOWSKIEJ KRZYWEJ PHILIPSA

Prezentowany artykuł przedstawia ewolucję nowokeynesowskiej krzywej Philipsa od jej erwotnej wersji opartej na modelu Calvo, która uzależniała inflację od wyprzedzających oczekiwań inflacyjnych oraz zmiennej popytowej, po wersję hybrydową, rozszerzającą model podstawowy o element autoregresyjny. Tematyka została podjęta ze względu na dużą popularność tej koncepcji zarówno wśród ekonomistów akademickich jak i bankierów centralnych. W podsumowaniu zaprezentowano symulacje dla Polski bazujące na obu wersjach nowokeynesowskiej krzywej Philipsa, które sugerują ostrożne traktowanie tej teorii w warunkach niedoskonałej informacji i procesu dezinflacyjnego.

Słowa kluczowe: Polska, krzywa Philipsa, oczekiwania inflacyjne, niedoskonała informacja

 

Oded Stark

JAK I DLACZEGO DOCHODY INNYCH MOGĄ KSZTAŁTOWAĆ PODAŻ PRACY W NADGODZINACH

Artykuł przedstawia w jaki sposób na alokację czasu pomiędzy pracę w nadgodzinach a czas wolny wpływa porównywanie przez pracownika jego dochodu z dochodami innych osób. Autorzy wykazują, że uwzględnienie w funkcji użyteczności pracownika niezerowej (dochodowej) relatywnej deprywacji wydłuża optymalny czas pracy w nadgodzinach. Przy stałej stawce płacy za godzinę, wzrost poziomu relatywnej deprywacji pracownika powoduje, że jego czas pracy w nadgodzinach rośnie.

Słowa kluczowe: Podaż pracy; Praca w nadgodzinach; Porównania dochodów; Relatywna deprywacja

 

Piotr Misztal

NIEPEŁNE PRZENOSZENIE ZMIAN KURSOWYCH NA  CENY W HANDLU ZAGRANICZNYM

Celem artykułu jest analiza zjawiska niepełnego przenoszenia zmian kursowych na ceny w handlu zagranicznym ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska „ustalania cen pod rynek” (Pricing to Market) w świetle teorii oraz w praktyce. Stopień w jakim zmiany kursów walutowych znajdują swoje odzwierciedlenie w cenach  określany jest jako zjawisko przenoszenia zmian kursowych na ceny (Exchange Rate Pass-Through). W praktyce  występuje stosunkowo często niepełne przenoszenie zmian kursowych na ceny.
Prowadzone badania w szczególności koncentrują się na analizie zjawiska „ustalania cen pod rynek” w polskim handlu zagranicznym. Ponadto, przeprowadzona analiza dotyczy zjawiska „ustalania cen pod rynek” również w USA, Kanadzie, Japonii, Chinach, Wielkiej Brytanii oraz w strefie euro.

Słowa kluczowe: Polska, handel międzynarodowy, kursy walutowe, pricing to market


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu