Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisieEkonomista 3/2005
Okładka 3/2005
Artykuły

Zbigniew Matkowski, Mariusz Próchniak :
Zbieżność rozwoju gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w stosunku do Unii Europejskiej
Streszczenie

Jakub Growiec:
O modelowaniu endogenicznego wzrostu z uwzględnieniem krótkookresowych zjawisk cyklicznych
Streszczenie

Jarosław Mielcarek:
Koncepcja załamanej krzywej popytu jako podstawa teoretyczna wyjaśniania sztywności cen
StreszczenieMiscellanea

Piotr Misztal:
Zjawisko niepełnego przenoszenia zmian kursowych na ceny w handlu zagranicznym w świetle teorii

Katarzyna Metelska-Szaniawska, Dominika Milczarek:
Reformy gospodarcze w krajach postsocjalistycznych w świetle badań ekonomii politycznejRecenzje i omówienia

Eugeniusz Pluciński Ekonomia gospodarki otwartej. Wybrane zagadnienia teoretyczno-empiryczne z perspektywy członkostwa Polski w UE (rec. Jan J. Michałek)

Edward Łukawer Makroekonomiczne dylematy sfery finansów i pieniądza w procesie transformacji (jak to widzą ekonomiści) (rec. Jerzy Żyżyński)

• Recent Developments in Growth Theory, wybór artykułów, red. Daron Acemoglu (rec. Władysław Świtalski)

<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu