Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisieEkonomista 4/2005
Okładka 4/2005
Artykuły

Barbara Liberda :
Inwestycje w kapitał ludzki a stopa oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce
Streszczenie

Robert Kelm:
Ekonometryczny model cen i popytu na pieniądz w Polsce: perspektywa średniookresowa 1995-2003
Streszczenie

Urszula Płowiec:
Rozwój integracji Europy Środkowej i Zachodniej a relacje Unii Europejskiej z krajami Wspólnoty Niepodległych Państw
StreszczenieMiscellanea

Leszek Kucharski, Kamila Wiaderek:
Jakość siły roboczej a bezrobocie w Polsce

Michał Gradzewicz, Marcin Kolasa:
Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych a wzrost gospodarczy w Polsce

Piotr Lewandowski:
Efektywność systemu emerytalnego w zależności od uczestnictwa w nim kobiet i mężczyzn


Polemiki

Eugeniusz M. Plucinski:
Odpowiedź na recenzję Jana J. MichałkaRecenzje i omówienia

Tadeusz Kowalik:
Systemy gospodarcze. Efekty i defekty reform i zmian ustrojowych (rec. Elżbieta Mączyńska)


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu