Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisieEkonomista 5/2005
Okładka 5/2005
Artykuły

Jerzy Żyżyński:
Spór o cel banku centralnego i rola sektora bankowego w gospodarce
Streszczenie

Marian Gorynia, Barbara Jankowska, Radosław Owczarzak:
Zarządzanie strategiczne jako próba syntezy teorii przedsiębiorstwa
Streszczenie

Renata Grzęda Latocha:
Ekonometryczna analiza koniunktury gospodarczej w krajach strefy euro
Streszczenie

Aleksander Welfe, Piotr Karp, Piotr Kębłowski:
Analiza kointegracyjna w modelowaniu gospodarki polskiej
StreszczenieMiscellanea

Anetta Kuna:
Jakość Ekonomiczene skutki postępowań antydumpingowych w badaniach empirycznych

Małgorzata Janicka:
Polski rynek kapitałowy - powstanie, rozwój i perspektywy w strukturach jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej

Dariusz Wędzki:
Zastosowanie logitowego modelu upadłości przedsiębiorstw


Recenzje

• Gospodarka polska w warunkach integracji europejskiej, pod redakcj ą naukową Wacława Jarmołowicza (rec. Barbara Polszakiewicz)

Gerard Mosiej:
Polityka celna Polski w okresie transformacji systemowej (rec. Urszula Płowieć)


Komunikaty

• Komunikat Sądu Konkursowego nagrody PTE im prof. Edwarda Lipińskiego w 2005 r

• Komunikat Sądu Konkursowego PTE na najlepszy polski podręcznik akademicki z dziedziny ekonomii

<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu