Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Wykształcenie
Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Katowice 1970 - magister nauk ekonomicznych
Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 1976 - magister nauk filozoficznych
Akademia Ekonomiczna, Katowice, 1999 - doktor nauk ekonomicznych*

* dysertacja wyróżniona I miejscem w ogólnopolskim Konkursie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN za lata 1999-2000

Miejsce zatrudnienia
Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, ul. 1 Maja 50 Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

Funkcje w stowarzyszeniach
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • sekretarz zarządu Oddziału w Katowicach
 • sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
 • redaktor Biuletynu Naukowo-Informacyjnego DOM EKONOMISTY (1995-2005) Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
 • członek Oddziału Śląskiego, prelegent Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
 • członek Koła Katowice „Śródmieście”, prelegent, przewodnik po GOP i nizinny
Doświadczenie, specjalizacja zawodowa
Kluczowe kwalifikacje
 • praca naukowa (udział w badaniach zespołowych i indywidualnych)
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • organizacja i koordynacja szkolenia ustawicznego
Dorobek naukowo-dydaktyczny
 • ponad 100 publikacji książkowych (6), broszur (10), rozdziałów książek (6), artykułów (36), recenzji (5), biogramów (18), sprawozdań i komunikatów (20), wywiadów i innych (11), zamieszczanych w wydawnictwach krajowych, uczelnianych i regionalnych
 • prowadzenie wykładów i seminariów w dziedzinie „podstaw zarządzania przedsiębiorstwem”, „rozwoju myśli organizatorskiej” i innych,
 • uczestnictwo (jako prelegent lub jako organizator) w licznych konferencjach, seminariach, uroczystych posiedzeniach i spotkaniach,
 • koordynator projektów w programach przedakcesyjnych (3), edukacji ekonomicznej NBP (1)
Najważniejsze publikacje (3)
 • 50 lat Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach. 70 lat społecznego ruchu ekonomistów na Górnym Śląsku, PTE, Katowice 1998,
 • Józefa Lisaka „Ekonomia jednostkowa”. Przyczynek do dziejów nauki o przedsiębiorstwie w Polsce, AE, Katowice 1999,
 • Adamiecki, Hauswald, Rothert – w 100 lecie nauki organizacji i zarządzania w Polsce, AE, Katowice 2004 (wyróżniona w Konkursie nagród naukowych TNOiK w 2005);
  Adamiecki, Hauswald, Rothert – at the Centenary of Scientific Organization and Management in Poland, AE, Katowice 2005,

<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu