Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Prenumerata
Wydawnictwo Key Text

Wpłaty na prenumeratę przyjmowane są na okres nie przekraczający jednego roku. Prenumerata rozpoczyna się od najbliższego numeru po dokonaniu wpłaty na rachunek bankowy:

Wydawnictwo Key Text spółka z o.o.
ul. Górczewska 8 
01-180 Warszawa

Millennium 45 1160 2202 0000 0000 27271350


Cena jednego numeru w prenumeracie na kraj wynosi w I półroczu 2003 r. 35 zł; ze zleceniem dostawy za granicę równa jest cenie prenumeraty krajowej plus rzeczywiste koszty wysyłki.

Cena prenumeraty za okres obejmujący kilka numerów jest wielokrotnością tej sumy.

RUCH S.A.

Wpłaty na prenumeratę przyjmowane są tylko za okresy półroczne. Zlecenia na prenumeratę dewizową, przyjmowane od osób zamieszkałych za granicą, realizowane są od dowolnego numeru.

Cena prenumeraty krajowej na I półrocze 2003 r. wynosi 105 zł

Wpłaty na kraj przyjmują:
- jednostki kolportażowe RUCH S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora;
- Oddział Krajowej Dystrybucji prasy RUCH S.A.,
na konto: Pekao SA IV O/W-wa
12401053-40060347-2700-401112-001
lub kasa Oddziału, zapewniając dostawę pod wskazany adres pocztą zwykłą w ramach opłaconej prenumeraty.

Wpłaty na zagranicę przyjmuje:
- Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy RUCH S.A.,
00-958 Warszawa,
skrytka pocztowa 12,
ul. Jana Kazimierza 31/33,
konto: Pekao SA IV O/W-wa
12401053-40060347-2700-401112-001.
Cena jednego numeru jest powiększona o rzeczywiste koszty wysyłki.

Informacji o warunkach prenumeraty i sposobie zamawiania udziela RUCH S.A. OKDP,
00-958 Warszawa,
skrytka pocztowa 12,
ul. Jana Kazimierza 31/33
lub telefonicznie: 022 / 532 87 31, 532 88 20, 532 88 16,
fax: 532 87 32,
internet:
www.ruch.com.pl
e-mail: prenumerata@okdp.com.pl

Terminy przyjmowania prenumeraty na kraj i zagranicę do
5 grudnia na I półrocze, do 5 czerwca na II półrocze.

Kolporter SA
ul. Strycharska 6,25-659 Kielce

Garmond Press S.A.
ul. Sienna 5, 31-041 Kraków

• Pojedyncze numery można kupić (za gotówkę) w:

PWE (księgarnia), Warszawa, ul. Cenaletta 4,
Key Text, 01-180 Warszawa, ul. Górczewska 8, tel. 022 /632 65 94, fax wewn. 212

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu